Archive for septembris, 2010

Spiediens apkures sistēmā. Slēgta izplešanās tvertne

30/09/2010

Šajā rakstā runāšu par spiediena izvēli apkures sistēmā, kā arī izplešanās tvertnes spiediena iestādījumiem.

Man bieži nācies piedomāt, kā un kādu spiedienu izvēlēties slēgtā apkures sistēmā… To būtu pareizi darīt pēc “vājākā” sistēmas elementa. Nu pieņemsim, ka šis lielums ir līdz 3 bar (katls) – maksimālais lielums, ko pieļauj katla ražotājs. Bet cik daudz sistēmā galu galā? 1,5, 2, 0,5?

Lai atbildētu uz šo jautājumu, paņemsim piemēru (skaties attēlu). Situācija sekojoša – sistēmas augstums ir 10 metri. Spiedienu sistēmā vajag izvēlēties tādu, lai būtu iespējams atgaisot radiatorus (pirmie 3m virs radiatoriem, tātad jau 13m). Nākošie 3 m nāk klāt izplešanās tvertnes dēļ, jo tvertnē jābūt par 3 m mazākam spiedienam nekā aukstā sistēmā. Turklāt šis spiediens nosakāms pie tukšas izplešanās tvertnes. Tas nozīmē, ka ūdens no tvertnes pilnībā jāizlaiž. Pastāv noteikums, ka pie aukstas sistēmas (tātad ap 15 grādiem) traukā jābūt vismaz 0,05% ūdens (lai membrānai nerastos bojājumi), tādēļ jābūt šo 3 metru starpībai.

Lai pārbaudītu pretspiedienu izplešanās traukā, kā arī iepumpēt nepieciešamo spiedienu tajā, ir ievērojot sekojošu izplešanās tvertnes apsaisti (attēlā aplis). Lodveida ventili 1 aizver, lodveida ventili 2 atver, izlaiž ūdeni. Tad 2 ventili aizver. Tvertnē (zīmējumā caur tvertnes augšu) iepumpē nepieciešamo gaisu ar spiedienu – mūsu gadījumā 13 m, kas ~ 1,3 bar ~ 1,3 atm. Tad ver vaļā lodveida ventili 1. Un lieta darīta! Piebildīšu, ka pretspiediena pārbaude jāveic vismaz reizi apkures sezonā.

Cik lielu tvertni? To lasi citā rakstā!

Secinājumi.

1). Kādreiz bija būvnormatīvs, kas aizliedza uz izplešanās tvertnei pienākošās caurules likt jebkāda veida noslēgarmatūras, jo, nejaušības dēļ, lodveida ventili 1 var aizmirst atgriezt vaļā. Šeit šis drauds tomēr pastāv, tādēļ piedāvāju šādu variantu:  1 ventilim noskrūvē rokturi. Nu tā, lai “meistariem” sarerģītu klāt-tikšanu.

2). Runājot par spiedienu apkures sistēmā, nav svarīgi, kāda un cik sarežģīta tā ir; svarīgs ir šis sistēmas augstums.

3). Attēlotajā situācijā aukstas sistēmas spiedienam jābūt Ps=1,6 bar, pretspiedienam tvertnē Pt=1,3 bar. Lielums 1,6 bar ir MAZĀKO SPIEDIENU, KO IZVĒLĒTIES ATTĒLOTAJAI APKURES SISTĒMAI. Augstāko spiedienu nosaka pēc “vājākā” sistēmas elementa. Tātad aukstas sistēmas spiedienu attēlotajai situācijai izvēlas robežās no 1,6 bar līdz ~2,5bar (drošības vārsts, izvēlēts 3bar sāks tecēt pie ~2,5bar)