Archive for Septembris, 2010

Spiediens apkures sistēmā. Slēgta izplešanās tvertne

30/09/2010

Šajā rakstā runāšu par spiediena izvēli apkures sistēmā, kā arī izplešanās tvertnes spiediena iestādījumiem.

Man bieži nācies piedomāt, kā un kādu spiedienu izvēlēties slēgtā apkures sistēmā… Tad nu nācu pie secinājuma, ka tas izdarāms pēc “vājākā” sistēmas elementa. Nu pieņemsim, ka šis lielums ir 3 bar (katls). Nu labi, bet cik daudz? 1,5, 2, 0,5? Cik?

Lai atbildētu uz šo jautājumu, paņemsim piemēru (skaties attēlu). Situācija sekojoša – sistēmas augstums ir 10 metri (attālums no apkures sistēmas zemākā līdz augstākajam punktam). Spiedienu sistēmā vajag izvēlēties tādu, lai būtu iespējams atgaisot radiatorus (pirmie 3m virs radiatoriem, tātad jau 13m). Nākošie 3 m nāk klāt izpešanās tvertnes dēļ, jo tvertnē jābūt par 3 m mazākam spiedienam nekā aukstā sistēmā. Turklāt šis spiediens nosakāms pie tukšas tvertnes. Tas nozīmē, ka ūdens no tvertnes pilnībā jāizlaiž. Pastāv noteikums, ka pie aukstas sistēmas traukā jābūt vismaz 0,05% ūdens (lai membrānai nerastos bojājumi), tādēļ jābūt šo 3 metru starpībai.

Viens no variantiem, kā uzstādīt PRECĪZU tvertnes pretspiedienu, kā arī to pamainīt, ir ievērojot sekojošu izplešanās tvertnes apsaisti (attēlā). Lodveida ventili 1 aizver, lodveida ventili 2 atver, izlaiž ūdeni. Tad 2 ventili aizver. Tvertnē iepumpē nepieciešamo gaisu ar spiedienu – mūsu gadījumā 13 m, kas ~ 1,3 bar ~ 1,3 atm. Tad ver vaļā lodveida ventili 1. Un lieta darīta! Piebildīšu, ka spiediena pārbaude jāveic vismaz reizi apkures sezonā.

Secinājumi.

1). Kādreiz bija būvnormatīvs, kas aizliedza uz izplešanās tvertnei pienākošās caurules likt jebkāda veida noslēgarmatūras, jo, nejaušības dēļ, lodveida ventili 1 var aizmirst atgriezt vaļā. Šeit šis drauds tomēr pastāv, tādēļ piedāvāju šādu variantu:  1 ventilim noskrūvē rokturi. Nu tā, lai “meistariem” sarerģītu klāt-tikšanu.

2). Nav svarīgi, kāda izskatās Tava apkures sistēmā. Svarīgs ir šis sistēmas augstums.

3). Attēlotajā situācijā aukstas sistēmas spiedienam jābūt Ps=1,6 bar, pretspiedienam tvertnē Pt=1,3 bar. Lielums 1,6 bar nozīmē mazāko spiedienu. Augstāko spiedienu nosaka pēc “vājākā” sistēmas elementa.